ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สานสุข http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


328_2

                นายทองอินทร์ เชื้อเดิม ที่คนทั่วไปใน อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด มักเรียกจนติดปากว่า ‘หมอดิน’ ตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เริ่มจากการเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปี 2543 ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอพร้อมกับการเป็นวิทยากรหมอดิน ได้เห็นความสำคัญของอาชีพทำการเกษตร ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ของอำเภอโพนทรายยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวที่ขึ้นชื่อติดอันดับโลกเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เองตนจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของการไม่เผาตอซังด้วยการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยพืชสดฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วไถกลบเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตแล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมกับการแจกสารเร่ง พ.ด. ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินแก่ผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยาย และเมื่อเดือนธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ให้ไปพูดในรายการ “คนไทยหัวใจเกษตร” ในหัวข้อ “เราจะลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เกษตรได้อย่างไร” ที่แปลงเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อนำภาพไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการเกิดภาวะโลกร้อน

trave02

                ปัจจุบันที่บ้านได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เป็นสถานที่จัดอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน พร้อมกับการจัดกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เป็นที่สนใจของเกษตรกร ปัจจุบันหันมาไถกลบตอซังกัน เพราะได้มองเห็นคุณค่าของตอซังกันมากข้น

                ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการลดภาวะโลกร้อนเพียงแต่เราหันมาร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อโลกเราจะได้น่าอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

Comment

Comment:

Tweet